Siedziba OZSkat ŚLĄSK - POŁUDNIE znajduje się :

44-362 ROGÓW ul. Sportowa 1

e-mail: huwer_a@o2.pl

tel.608281633

 

SKŁAD  ZARZĄDU  OZSkat  ŚLĄSK - POŁUDNIE

 

Prezes  HUWER  ALOJZY  tel.fax.032-4557492  tel. kom.608281633 E-mail. huwer_a@o2.pl

Vice prezes do spraw organizacyjnych i sportowych Cyran Eugeniusz tel.696092564

Vice prezes do spraw finansowych  Płaczek Ryszard tel.605243956

Sekretarz  WOJACZEK GRZEGORZ  tel.kom. 699920333

Skarbnik  ZDECHLIKIEWICZ  EUGENIUSZ  tel.kom.607538938

Członek  Juraszek Adam tel.887320721

Członek  Latocha Eugeniusz tel.665435477

 

SKŁAD  KOMISJI  REWIZYJNEJ

 

Przewodniczący Komisji  Zacha Stefan tel.kom. 694097767

Członek Komisji  Szweigstil Andrzej tel. 32-4301621

Członek Komisji  Biernat Wiesław tel.728488234

 

KOMISJA  DYSCYPLINARNA

 

Przewodniczący Sobik Jerzy tel. 32-4550541

V-ce Przewodniczący Burdzik Ireneusz tel. 784957366

Członek  Pyrchała Zbigniew tel. 505795481

 

DELEGACI  NA  ZJAZD 

 

HUWER  ALOJZY

JURASZEK  ADAM

LATOCHA  EUGENIUSZ

PŁACZEK RYSZARD

ZDECHLIKIEWICZ  EUGENIUSZ

CYRAN  EUGENIUSZ

WOJACZEK GRZEGORZ

ZACHA STEFAN