#

#

Grand Prix Okręgu za rok 2018 będzie naliczane

od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

#

Za organizację turniejów z cyklu GPO oraz wysokość nagród

ustalonych przez Zarząd Okręgu odpowiedzialni są

Prezesi poszczególnych klubów.

#

Pula nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO

wynosi 800 zł. plus puchar

#

Podział nagród w poszczególnych GPO za 2018 r. tj.

pula nagród plus wpisowe będzie 1 do 4

#

Punktacja za poszczególne turnieje będzie naliczana według

reguł ustalonych przez zarząd OZSkat.

#

W GPO za 2018 r. naliczane będą duże punkty  za poszczególne miejsca

1 miejsce 40 pkt.

2 miejsce 35 pkt.

3 miejsce 30 pkt.

Od 4-6 miejsca 28 pkt.

Od 7-9 miejsca 26 pkt.

Od 10-12 miejsca 24 pkt.

Od 13-15 miejsca 22 pkt.

Od 16-18 miejsca 20 pkt.

Od 19-21 miejsca 18 pkt.

Od 22-24 miejsca 16 pkt.

Od 25-27 miejsca 14 pkt.

Od 27-30 miejsca 12 pkt.

Reszta uczestników turnieju otrzymuje po 10 pkt. za uczestnictwo

#

W GPO za 2018 r. dodatkowo dla każdego zawodnika będą naliczane

punkty za nagrany wynik w danym dniu tj.

wynik końcowy do 500 pkt. -  0 dużych pkt.

od 500 do 1000 pkt. - 2 duże pkt.

od 1000 do 1500 pkt. - 4 duże pkt.

od 1500 do 2000 pkt - 6 dużych pkt.

od 2000 pkt. do 2500 pkt. - 8 dużych pkt.

od 2500 pkt. do 3000 pkt. - 10 dużych pkt.

powyżej 3000 pkt - 12 dużych pkt.

#

W GPO o Puchar Prezesa za 2018 r. będą naliczane punkty tak jak w GPO

#

Dla zawodników którzy z przyczyn wyższych nie mogą

uczestniczyć w GPO oraz GPO o Puchar Prezesa

będzie naliczane 24 duże pkt.

#

Dla prowadzących turnieje z cyklu GPO tj. Kierowników turnieju będzie naliczane

24 pkt. ale tylko dwa razy w ciągu całego cyklu GPO

Dla sędziów poszczególnych turniejów nie będą naliczane pkt.

za sędziowanie, lecz dostaną oni dzikie karty na IMO.
 

#

Sędzią głównym i kierownikiem turnieju z cyklu GPO

nie może być zawodnik grający przy stoliku.

#

Prowadzącymi poszczególne turnieje z cyklu GPO oraz sędziami

są wyznaczeni przez Zarząd Okręgu następujące osoby

Kol. Alojzy Huwer, kol. Eugeniusz Cyran, a w przypadku ich

nieobecności sędzia wyznaczony przez Zarząd OZSkat.

#

Prowadzący turnieje GPO są odpowiedzialni za

przygotowanie list stolikowych,

przeprowadzenie losowania oraz utrzymanie porządku na zawodach

 za co otrzymują 70 zł. od organizatora.

Za przyczyny wyższe uznaje się udokumentowane 

 Delegacje do PZSkat. Uczestnictwo w MŚ, ME, Champions League,

 Dni Związkowe, Dżwirzyno.

#

Turnieje GPO Śląsk - Południe będą otwarte dla wszystkich zawodników

 z innych okręgów oraz zawodników nie zrzeszonych.

#

Klasyfikacja końcowa zawodników będzie prowadzona wspólnie

 dla zawodników Okręgu Śląsk - Południe

i dla zawodników z innych okręgów oraz nie zrzeszonych

#

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z cyklu GPO w danym dniu

 będą nagradzani według zajętych miejsc

obojętnie  który Okręg reprezentują i czy są zrzeszeni w PZSkata.

#

Turnieje GPO będą rozgrywane systemem 2 x 48 rozdań

 i będą rozgrywane w soboty i niedziele o godz. 9,00.

#

Organizowanie GPO w innych terminach za zgodą Zarządu OZSkat.

#

W DPO w 2018 roku obowiązkowo startują wszystkie drużyny

 I, II, III i IV ligi biorące udział w rozgrywkach ligowych,

natomiast ligi okręgowe na zasadzie dobrowolności

#

W przypadku zgłoszenia i nie wystawienia drużyny do DPO

klub płaci karę w wys. 150 zł.

#

Opłata startowa w GPO w 2018 roku wynosi 20 zł, z czego 3 zł. idzie do klubu

2 zł. do okręgu, z czego 0,5 zł. na na nagrody do IMO 0,5 zł. na nagrody do GPO

 1 zł. na karty i 14 zł. na nagrody w danym dniu

#

Dla zwycięzców GPO Śląsk - Południe w 2018 roku

 czekają puchary i nagrody pieniężne w wysokości

I  Miejsce - 300 zł. + 30 % sumy z wpisowego

II Miejsce - 250 zł. + 25 % sumy z wpisowego

III Miejsce - 200 zł. + 20 % sumy z wpisowego

IV Miejsce - 150 zł. + 15 % sumy z wpisowego

V Miejsce - 100 zł. + 10 % sumy z wpisowego

VI Miejsce - 50 zł. + 10 % sumy z wpisowego

 #

Do finału IMO Śląsk - Południe kwalifikuje się 45

 najlepszych zawodników z GPO w 2018 roku

#

W finale IMO nie biorą udziału zawodnicy z innych okręgów oraz nie zrzeszeni

#

Finał IMO Śląsk - Południe będzie rozegrany 15.12. i 16.12.2018 r.

 systemem 8 x 36 

O tytule zdecyduje ilość zdobytych małych punktów

przez poszczególnych zawodników w wszystkich ośmiu seriach

#

1 grudnia 2018 r. zostaną rozegrane otwarte Mistrzostwa Okręgu o Puchar

Prezesa OZSkat. Śląsk - Południe dla wszystkich chętnych zawodników

#

Zakończenie sezonu 2017 r. odbędzie się w dniu 22.12.2018 r. o godz. 9,00

 w siedzibie OZSkat w Rogowie i udział w nim wezmą, Zarząd, Prezesi Okręgów,

Komisja Rewizyjna, Okręgowa komisja dyscypliny, Mistrzowie GPO, Mistrzowie IMO,

Mistrzowie GPO o Puchar Prezesa, Indywidualni zwycięzcy ligi okręgowej

 oraz zaproszeni goście