ZDROWYCH, POGODNYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

oraz DOSIEGO ROKU 2021 życzy ZARZĄD OZSkat.ŚLĄSK-POŁUDNIE

 

UWAGA - członkowie PZSkat

W związku z eskalacją zachorowań na KORONAWIRUSA z dniem 11-marca br.

Zarząd PZSkat dla członków PZSkat zawiesza wszystkie turnieje skatowe

Zawodnicy na własną odpowiedzialność biorący udział w jakimkolwiek turnieju,

świadomie akceptują ryzyko zachorowania na KORONAWIRUSA.

z skatowym pozdrowieniem Zarząd OZSkat Śląsk - Południe

 

Regulamin rozgrywek  Ligi Międzyokręgowej Okręgów Śląsk-Południe i Rybnik na 2020 r.                                                

 

1. Udział w rozgrywkach LM poprzedzony jest aktualnym zgłoszeniem drużyny przez klub, oraz

wpłaconych składek licencyjnych i składki startowej za ostatnią kolejkę.

2. W przypadku nieobecności składka startowa musi być wpłacona Organizatorowi rozgrywek. W

stosunku do nieobecnej drużyny zostaną wyciągnięte regulaminowe konsekwencje.

3. Kluby posiadające drużyny w wyższej klasie rozgrywek nie mogą w danej kolejce ligowej wystawić

jednocześnie zawodnika do zawodów wyższego i niższego szczebla.

W ostatniej kolejce zawodnik może reprezentować klub w drużynie na szczeblu niższym niż szczebel, na którym reprezentował klub w poprzednich kolejkach.

4. System punktacji i sposób rozgrywek:

   a). 15 drużyn rozstawionych jest na każdą kolejkę losowo. /rozstawienie podane przed rozpoczęciem 1 kolejki ligowej/

   b). Punkty stolikowe nagrane przez zawodników drużyny w każdej serii są sumowane. Suma punktów z wszystkich kolejek stanowi wynik końcowy drużyny. Drużyny w tabeli końcowej są klasyfikowane według ilości zdobytych punktów stolikowych w wszystkich rozegranych kolejkach. Przy równej ilości punktów po ostatniej kolejce o zajętym miejscu końcowym decyduje wyższe miejsce zajmowane w przedostatniej kolejce.

   c). Rozegranych zostanie 6 kolejek ligowych /  rozstawienia drużyn przygotuje pion sportowy Okręgu Śląsk-Południe/  rozpoczęcie o 9.00;     3 x 36 rozdań                                                       

5. Awans do klasy wyższej rozgrywek zdobywają drużyny według klucza ustalonego przez Zarząd

PZSkat. Awans uzyskują drużyny w/g zajętych miejsc po zakończeniu ostatniej kolejki  [niezależnie z jakiego okręgu ]

6. Gospodarz zawodów [ podany na osobnym wykazie] zobowiązany jest do zakupu dokumentacji zawodów przygotowanych przez Zarząd Okręgu Śląsk-Południe.

7. Nie sportowe zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminów, łamanie przepisów podlega sankcjom

wynikającym z regulaminów PZSkat.

8. Opłata startowa za kolejkę ligi okręgowej wynosi 40 zł. Podział nagród za daną kolejkę                                                  

    I miejsce  -160 zł , II miejsce – 140 zł , III miejsce – 120 zł , IV miejsce – 100 zł , V miejsce – 80 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.Udział w rozgrywkach zadeklarowało 10 drużyn z Okręgu Śląsk-Południe i 5 drużyn z Okręgu Rybnik                                                                                                                                                                                              

Uwagi końcowe.

1. Kwestie nieujęte w tym regulaminie i regulaminach  PZSkat rozstrzyga komisja podana poniżej.

2. Nie dopuszcza się do gry w w/w turniejach używanych kart. Karty nowe [ wzoru śląskiego] zapewnia gospodarz zawodów.

3. Prosimy o śledzenie strony informacyjnej okręgu Śląsk-Południe i strony Okręgu Rybnik  tam będą przekazywane przez Zarządy Okręgów najważniejsze informacje i wyniki.                                                                                                      

Komisja Rozgrywek Ligowych

 

Eugeniusz Cyran     -

Stanisław Niemiec   -

Huwer Alojzy           -

 

                     
Harmonogram rozgrywek Ligi Międzyokręgowej Śląsk - Południe,Rybnik w 2020 r.
                     
Kolejka nr. I 26 01 2020 [N] 9.00 Gosp. KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów Miejsce Rogów  Sportowa 1
                     
  EMERYT Kobyla     KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów   SKS CZARNI Krzyżkowice
  ISKRA Rybnik II     BUK Rudy     KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów II
  RKS Rybnik 20     LKS Górki Śląskie II     PIAST Leszczyny II  
  GOKiR Połomia II     KS NAPRZÓD Czyżowice   KS U WALKA Gotartowice
  KROJC Krzyżanowice II   GKS DĄB Gaszowice II   RELAKS Rzuchów  
                     
Kolejka nr. II 01 03 2020 [N] 9.00 Gosp. Rybnik Miejsce Rogów  Sportowa 1
                     
  RKS Rybnik 20     ISKRA Rybnik II     KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów
  LKS Górki Śląskie II     PIAST Leszczyny II     RELAKS Rzuchów  
  GKS DĄB Gaszowice II   KROJC Krzyżanowice II   GOKiR Połomia II  
  KS NAPRZÓD Czyżowice   KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów II   SKS CZARNI Krzyżkowice
  KS U WALKA Gotartowice   EMERYT Kobyla     BUK Rudy  
                     
Kolejka nr. III 14 03 2020 [S] 9.00 Gosp. KROJC Krzyżanowice Miejsce Rogów  Sportowa 1
                     
  KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów   EMERYT Kobyla     GKS DĄB Gaszowice II
  GOKiR Połomia II     KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów II   RKS Rybnik 20  
  KS NAPRZÓD Czyżowice   KROJC Krzyżanowice II   PIAST Leszczyny II  
  LKS Górki Śląskie II     KS U WALKA Gotartowice   RELAKS Rzuchów  
  SKS CZARNI Krzyżkowice   BUK Rudy     ISKRA Rybnik II  
                     
Kolejka nr. IV 04 04 2020 [S] 9.00 Gosp. GOKiR Połomia Miejsce Rogów  Sportowa 1
                     
  KS NAPRZÓD Czyżowice   KS U WALKA Gotartowice   KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów
  GOKiR Połomia II     PIAST Leszczyny II     KROJC Krzyżanowice II
  GKS DĄB Gaszowice II   SKS CZARNI Krzyżkowice   ISKRA Rybnik II  
  BUK Rudy     RKS Rybnik 20     EMERYT Kobyla  
  RELAKS Rzuchów     LKS Górki Śląskie II     KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów II
                     
Kolejka V 19 09 2020 [S] 9.00 Gosp. Rybnik Miejsce Rogów  Sportowa 1
                     
  PIAST Leszczyny II     EMERYT Kobyla     GKS DĄB Gaszowice II
  GOKiR Połomia II     ISKRA Rybnik II     KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów
  KS NAPRZÓD Czyżowice   KROJC Krzyżanowice II   KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów II
  LKS Górki Śląskie II     KS U WALKA Gotartowice   RELAKS Rzuchów  
  SKS CZARNI Krzyżkowice   BUK Rudy     RKS Rybnik 20  
                     
Kolejka VI 25 10 2020 [N] 9.00 Gosp. KS NAPRZÓD Czyżowice Miejsce Rogów  Sportowa 1
                     
  KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów II   RKS Rybnik 20     GOKiR Połomia II  
  SKS CZARNI Krzyżkowice   KS NAPRZÓD Czyżowice   GKS DĄB Gaszowice II
  RELAKS Rzuchów     BUK Rudy     EMERYT Kobyla  
  LKS Górki Śląskie II     KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów   KS U WALKA Gotartowice
  KS U WALKA Gotartowice   ISKRA Rybnik II     KROJC Krzyżanowice II

                                                                                                        

 

       

                                                                                               

 

#

Grand Prix Okręgu za rok 2020 będzie naliczane

od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

#

Za organizację turniejów z cyklu GPO oraz wysokość nagród

ustalonych przez Zarząd Okręgu odpowiedzialni są

Prezesi poszczególnych klubów.

#

Pula nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO

wynosi 800 zł. plus puchar

#

Podział nagród w poszczególnych GPO za 2019 r. tj.

pula nagród plus wpisowe będzie 1 do 5

#

Punktacja za poszczególne turnieje będzie naliczana według

reguł ustalonych przez zarząd OZSkat.

#

W GPO za 2018 r. naliczane będą duże punkty  za poszczególne miejsca

1 miejsce 40 pkt.

2 miejsce 35 pkt.

3 miejsce 30 pkt.

Od 4-6 miejsca 28 pkt.

Od 7-9 miejsca 26 pkt.

Od 10-12 miejsca 24 pkt.

Od 13-15 miejsca 22 pkt.

Od 16-18 miejsca 20 pkt.

Od 19-21 miejsca 18 pkt.

Od 22-24 miejsca 16 pkt.

Od 25-27 miejsca 14 pkt.

Od 27-30 miejsca 12 pkt.

Reszta uczestników turnieju otrzymuje po 10 pkt. za uczestnictwo

#

W GPO za 2020 r. dodatkowo dla każdego zawodnika będą naliczane

punkty za nagrany wynik w danym dniu tj.

wynik końcowy do 500 pkt. -  0 dużych pkt.

od 500 do 1000 pkt. - 2 duże pkt.

od 1000 do 1500 pkt. - 4 duże pkt.

od 1500 do 2000 pkt - 6 dużych pkt.

od 2000 pkt. do 2500 pkt. - 8 dużych pkt.

od 2500 pkt. do 3000 pkt. - 10 dużych pkt.

powyżej 3000 pkt - 12 dużych pkt.

#

W GPO o Puchar Prezesa za 2020 r. będą naliczane punkty tak jak w GPO

#

Dla zawodników którzy z przyczyn wyższych nie mogą

uczestniczyć w GPO oraz GPO o Puchar Prezesa

będzie naliczane 24 duże pkt.

#

Dla prowadzących turnieje z cyklu GPO tj. Kierowników turnieju będzie naliczane

24 pkt. ale tylko dwa razy w ciągu całego cyklu GPO

Dla sędziów poszczególnych turniejów nie będą naliczane pkt.

za sędziowanie, lecz dostaną oni dzikie karty na IMO.
 

#

Sędzią głównym i kierownikiem turnieju z cyklu GPO

nie może być zawodnik grający przy stoliku.

#

Prowadzącymi poszczególne turnieje z cyklu GPO oraz sędziami

są wyznaczeni przez Zarząd Okręgu następujące osoby

Kol. Alojzy Huwer, kol. Eugeniusz Cyran, a w przypadku ich

nieobecności sędzia wyznaczony przez Zarząd OZSkat.

#

Prowadzący turnieje GPO są odpowiedzialni za

przygotowanie list stolikowych,

przeprowadzenie losowania oraz utrzymanie porządku na zawodach

 za co otrzymują 80 zł. od organizatora.

Za przyczyny wyższe uznaje się udokumentowane 

 Delegacje do PZSkat. Uczestnictwo w MŚ, ME, Champions League,

 Dni Związkowe.

#

Turnieje GPO Śląsk - Południe będą otwarte dla wszystkich zawodników

 z innych okręgów oraz zawodników nie zrzeszonych.

#

Klasyfikacja końcowa zawodników będzie prowadzona wspólnie

 dla zawodników Okręgu Śląsk - Południe

i dla zawodników z innych okręgów oraz nie zrzeszonych

#

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z cyklu GPO w danym dniu

 będą nagradzani według zajętych miejsc

obojętnie  który Okręg reprezentują i czy są zrzeszeni w PZSkata.

#

Turnieje GPO będą rozgrywane systemem 2 x 48 rozdań

 i będą rozgrywane w soboty i niedziele o godz. 9,00.

#

Organizowanie GPO w innych terminach za zgodą Zarządu OZSkat.

#

W DPO w 2020 roku obowiązkowo startują wszystkie drużyny

 I, II, III i IV ligi biorące udział w rozgrywkach ligowych,

natomiast ligi okręgowe na zasadzie dobrowolności

#

W przypadku zgłoszenia i nie wystawienia drużyny do DPO

klub płaci karę w wys. 150 zł.

#

Opłata startowa w GPO w 2020 roku wynosi 20 zł, z czego 3 zł. idzie do klubu

2 zł. do okręgu, 1 zł. na karty i 14 zł. na nagrody w danym dniu

#

Dla zwycięzców GPO Śląsk - Południe w 2020 roku

 czekają puchary i nagrody pieniężne w wysokości

I  Miejsce - 300 zł.

II Miejsce - 250 zł.

III Miejsce - 200 zł.

IV Miejsce - 150 zł.

V Miejsce - 100 zł.

VI Miejsce - 50 zł.

 #

Do finału IMO Śląsk - Południe kwalifikuje się 40

 najlepszych zawodników z GPO w 2020 roku

#

W finale IMO nie biorą udziału zawodnicy z innych okręgów oraz nie zrzeszeni

#

Finały IMO Śląsk - Południe będą rozegrane 28.11. i 29.11.2020 r.

 System rozgrywania IMO ustali Zarząd OZSkat.

#

15.11.2020 r. zostaną rozegrane otwarte Mistrzostwa Okręgu o Puchar

Prezesa OZSkat. Śląsk - Południe dla wszystkich chętnych zawodników

System rozgrywek otwartych mistrzostw okręgu 2 x 48 rozdań

#

Zakończenie sezonu 2020 r. odbędzie się w dniu 19.12.2020 r. o godz. 9,00

 w siedzibie OZSkat w Rogowie i udział w nim wezmą, Zarząd, Prezesi Okręgów,

Komisja Rewizyjna, Okręgowa komisja dyscypliny, Mistrzowie GPO, Mistrzowie IMO,

Mistrzowie GPO o Puchar Prezesa,  oraz zaproszeni goście