Grand Prix Okręgu za rok 2024 będzie naliczane

od stycznia 2024 do grudnia 2024

#

Za organizację turniejów z cyklu GPO oraz wysokość nagród

ustalonych przez Zarząd Okręgu odpowiedzialni są

Prezesi poszczególnych klubów i sekcji

 

#

Pula nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2024

wynosi 800,00 zł. plus puchar

 

#

Podział nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2024

tj. pula nagród plus wpisowe 1 do 4

 

#

Punktacja za poszczególne turnieje będzie naliczana według

reguł ustalonych przez zarząd OZSkat.

 

#

W GPO w 2024 roku naliczane będą duże punkty za poszczególne miejsca

1 miejsce 40 pkt.

2 miejsce 35 pkt.

3 miejsce 30 pkt.

Od 4-6 miejsca 28 pkt.

Od 7-9 miejsca 26 pkt.

Od 10-12 miejsca 24 pkt.

Od 13-15 miejsca 22 pkt.

Od 16-18 miejsca 20 pkt.

Od 19-21 miejsca 18 pkt.

Od 22-24 miejsca 16 pkt.

Od 25-27 miejsca 14 pkt.

Od 27-30 miejsca 12 pkt.

Reszta grających w danym turnieju otrzymuje po 10 pkt. za uczestnictwo

 

#

W GPO w 2024 roku dodatkowo dla każdego zawodnika będą naliczane

punkty za nagrany wynik w danym dniu

Wynik końcowy do 500 pkt. - 0 dużych pkt.

Od 500 do 1000 pkt. - 2 duże pkt

Od 1000 do 1500 pkt. - 4 duże pkt.

Od 1500 do 2000 pkt. - 6 dużych pkt.

Od 2000 do 2500 pkt. - 8 dużych pkt.

Od 2500 do 3000 pkt. - 10 dużych pkt.

Powyżej 3000 pkt. 12 dużych pkt.

 

#

W GPO o puchar Prezesa w 2024 roku punkty będą naliczane tak jak w GPO

 

#

Dla zawodników którzy z przyczyn wyższych nie mogą

uczestniczyć w GPO lub GPO o puchar Prezesa

będą naliczane 24 duże pkt. Nieobecność należy

zgłosić przed turniejem do Józefa Cegiełki

 

#

Sędzią głównym turnieju nie może być zawodnik grający przy stoliku

 

#

Prowadzący turnieje GPO są odpowiedzialni za przygotowanie list stolikowych

przeprowadzenie losowania oraz utrzymanie porządku na zawodach

za co otrzymują 100 zł. od organizatora. Prowadzącymi turnieje i sędziami

zawodów w 2024 r. są Wojaczek Klaudiusz, Cyran Eugeniusz i Huwer Alojzy

#

Turnieje GPO Śląsk-Południe będą otwarte dla wszystkich zawodników

z innych okręgów oraz zawodników nie zrzeszonych

 

#

Klasyfikacja końcowa zawodników będzie prowadzona wspólnie

dla wszystkich zawodników uczestniczących w turniejach

 

#

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z cyklu GPO w danym dniu

będą nagradzani według zajętych miejsc

obojętnie który okręg reprezentują i i czy są zrzeszeni w PZSkata.

 

#

Turnieje GPO będą rozgrywane systemem 2 x 48 rozdań

i będą rozgrywane w soboty i niedziele o godz.9,00

a w wyjątkowych przypadkach w piątki o godz. 16,30

 

#

W DPO 14.04.2024 obowiązkowy udział biorą wszystkie

kluby zgłoszone do rozgrywek ligowych